Visum India

De ambassade van India verwacht dat je pasfoto's bij je hebt of ze opstuurt. Visum centrale is een bedrijf dat voor India werkt hun kunnen er voor zorgen dat je pasfoto's volgens de richtlijnen worden gemaakt. Om een visum aan te vragen heb je namelijk zeker een goeie pasfoto nodig. Wanneer u 2 kleurenpasfoto's heeft met een witte achtergrond en een goeie foto kunt u deze ook gebruiken om aan visum centrale te geven. Op de foto mag het gezicht niet via de zijkant zijn gefotografeerd en op de foto moet je neutraal kijken. Er mag geen hoofdbedekking op de foto aanwezig zijn, alleen om religieuze reden. De pasfoto moet goed verzorgd zijn en er mogen geen schrammen of vlekken op zitten. Een E-visum kunt u aanvragen. Dit is een elektronische (digitale) visum.

Paspoort

Een paspoort heb je natuurlijk ook nodig om een visum aan te vragen. Wanneer je een visum voor 3 maanden aanvraagt moet het paspoort minimaal 6 maanden geldig zijn. En wanneer je het visum voor 6 maanden wilt hebben, dan moet het paspoort 9 maanden geldig zijn. In het paspoort mag geen inhoud zitten wat er niet thuis hoort. Het paspoort moet er ook schoon en verzorgd uitzien, wanneer je het visum aanvraagt. Het paspoort moet ook goed leesbaar zijn en er moet een duidelijke foto in zitten waar op te zien is dat jij de persoon bent van het paspoort. Het paspoort mag ook geen hoesjes om zich heen hebben, wanneer je het visum in India aanvraagt. Wanneer u zich aan deze eisen heeft voltooid, dan bent u klaar met het paspoort.

visum india

Uitnodiging bedrijf

Wanneer je een visum aanvraagt om een bedrijf te bezoeken of een tijdje voor een bedrijf te werken, dan moet je een uitnodiging van het bedrijf bij je hebben. Het bedrijf moet op papier hebben geschreven dat je het bedrijf komt bezoeken en daarvoor een visum nodig hebt. Het bedrijf moet ook exact de juiste gegevens hebben als op het visum formulier. Ook moet er op het formulier de paspoortgegevens van de aanvrager staan. De locatie van het bedrijf die de aanvrager gaat bezoeken moet vermeld zijn in de uitnodiging. Degene die het formulier moet ook aangeven welke functie en welke taken die uitvoert in het bedrijf. Wanner dit allemaal in de uitnodiging staat kan het worden aangenomen.

Spoedaanvraag

Wanneer je een spoedaanvraag van het visum wilt hebben, dan moet je een Engelstalige verklaring geven waarom je dit wilt en het ook goed uitleggen. De verklaring moet hierbij op bedrijfspapier geschreven zijn. Het moet zeker ondertekend zijn door de aanvrager en de informatie van de aanvrager moet ook kloppen. En de spoedaanvraag moet volledig zijn opgesteld door de aanvrager zelf. De spoedaanvraag moet goed geadresseerd zijn aan de Indiaanse ambassade. De datum van de spoedaanvraag moet beschreven zijn en het adres van de plek waar het is aangevraagd. Er moet duidelijk worden aangegeven wanneer en waarom de aanvrager een spoedaanvraag wilt, wanneer de aanvrager alleen de datum noteert is dit niet voldoende. De spoedaanvraag mag ook nog geen kopie zijn het origineel moet aangetoond worden en geen kopie ervan.